Polityka jakości i środowiska

Podstawowym celem działalności Zakładu Oczyszczania Miasta "Zbigniew Strach" jest odbiór od klienta i transport odpadów komunalnych, utrzymywanie czystości ulic, placów i chodników, budynków i terenów do nich przyległych, pielęgnacja trawników. Zadania wynikające z naszej działalności realizowane są terminowo, zgodnie z oczekiwaniami klienta i aktualnymi przepisami prawa, z uwzględnieniem norm ochrony środowiska oraz zasad współżycia społecznego.

Misją Zakładu Oczyszczania Miasta "Zbigniew Strach" jest dostarczanie usług związanych z gospodarką odpadami w zakresie gwarantującym wysoki poziom obsługi naszych klientów. Systematyczne doskonalenie i wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom rynku oraz propagowanie działań proekologicznych w społeczeństwie jest kompasem dla rozwoju przedsiębiorstwa na najbliższą przyszłość.

Powyższe cele realizujemy poprzez:

  • Stałą poprawę jakości, funkcjonalności i bezpieczeństwa świadczonych przez nas usług oraz zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko.

  • Stałe podnoszenie kwalifikacji i kształtowanie świadomości pracowników w zakresie jakości i środowiska.
  • Stały monitoring rynku oraz reagowanie na potrzeby rynku i naszych klientów.

  • Ograniczenie kosztów własnych oraz wzrost dochodów z działalności przedsiębiorstw w połączeniu ze wzrostem wydajności pracy.
  • Modernizację stosowanego sprzętu technicznego.

  • Systematyczny przegląd procesów przebiegających w przedsiębiorstwie oraz ich doskonalenie.
  • Okresowe oceny skuteczności i efektywności podjętych działań.