Recykling

Znaczenie selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu

Recykling jest jedną z kompleksowych metod ochrony środowiska naturalnego. Oznacza to, że chroni środowisko całościowo, jako system, ograniczając wiele szkodliwych aspektów ludzkiej działalności. Celem recyklingu jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. Zasadą działania recyklingu jest maksymalizacja wykorzystania tych samych materiałów w kolejnych dobrach materialnych i użytkowych, z uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie, przez co chronione są nie tylko surowce naturalne, które służą do ich wytworzenia, ale również te, które służą do ich późniejszego przetworzenia. Oznacza to po prostu, że recykling oparty jest na zdroworozsądkowych zasadach. Tak jak dobra gospodyni czy dobry gospodarz stara się, żeby jak najmniej rzeczy się zmarnowało, tak samo ludzie rozumiejący, że Ziemia jest ich miejscem do życia, powinni dbać o to, by nie marnować tego, co dostarcza nam natura i nie niszczyć jej bezmyślnie. Recykling to coś więcej, niż tylko wykorzystanie surowców wtórnych. Jest to system pełnej organizacji obiegu takich materiałów, które mogą być wielokrotnie przetwarzane. Możliwości przetwarzania odpadów na miejscu – w domu mamy bardzo ograniczone. Jeśli posiadamy dom jednorodzinny bądź letniskowy, możemy przede wszystkim kompostować odpady organiczne, uzyskując dobrej jakości nawóz. Ale podstawową metodą, by zapewnić recykling odpadów, jest ich segregacja i wynoszenie do odpowiednich punktów (np. kontenerów na selektywną zbiórkę, skupów makulatury, skupów złomu). W ten sposób mamy pewność, że wyselekcjonowane przez nas surowce zostaną przetworzone na nowe produkty i nie trafią na składowisko odpadów. Korzyści wynikających z segregacji i recyklingu jest bardzo wiele, na przykład:

  • przy produkcji wyrobów szklanych z stłuczki szklanej zużywa się około 30% mniej energii niż przy produkcji tych przedmiotów z surowca pierwotnego;
  • recykling 1 tony papieru ratuje około 17 drzew, powoduje oszczędność energii o 75%, ogranicza zużycie wody o 60%, zaoszczędza na wysypisku 2,3-7 m3 miejsca, redukuje zanieczyszczenie powietrza o 74% i wytwarzanie toksycznych ścieków papierniczych o 35%;
  • produkcja puszek ze złomu puszkowego powoduje zmniejszenie ilości zanieczyszczeń powietrza o 95%, zanieczyszczenia wody o 97% i zużywa o 95% mniej energii.

Należy jednak zaznaczyć, że odpady surowcowe, podlegające recyklingowi, stanowią ok. 30-35% odpadów komunalnych, a więc recykling może rozwiązać problem ok. 1/3 masy odpadów.

Pewne grupy odpadów nie podlegają recyklingowi w Polsce (np. wielomateriałowe opakowania typu TETRA-PAK), stąd istnieje konieczność ich transportowania za granicę. Także większość polskich puszek aluminiowych wędruje za granicę. Dzieje się tak dlatego, że odbiorcy w Europie Zachodniej oferują bardzo korzystne ceny i działają tam wyspecjalizowane zakłady przerabiające zużyte puszki na nowe. W Polsce taki „zamknięty obieg" puszek będzie możliwy, gdy ich zużycie jeszcze bardziej wzrośnie, a na razie złom puszkowy przetapiany jest razem z innym złomem aluminiowym. Aby zapewnić recykling odpadów, konieczna jest ich selektywna zbiórka, a więc ich przynajmniej częściowa segregacja przez mieszkańców. Wydajność selektywnej zbiórki odpadów jest jednak w Polsce bardzo niska i wynosi ok. 1-2%. Nadal bowiem bardzo niska jest świadomość ekologiczna społeczeństwa, brak jest także odpowiedniej infrastruktury(np. kontenerów), a sam system selektywnej zbiórki ma wiele wad.

Znaki świadczące o przydatności opakowania do recyklingu

Znak informujący o tym, że opakowanie nadaje się do kompostowania (ulega biodegradacji) Znak ten oznacza, że producent deklaruje przydatność opakowania do recyklingu Znak-certyfikat nadawany przez COBRO świadczący o przydatności opakowania do recyklingu Znak wskazujący na przydatność do recyklingu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska Znak określający zawartość w opakowaniu surowca wtórnego
  1. Znak informujący o tym, że opakowanie nadaje się do kompostowania (ulega biodegradacji)
  2. Znak ten oznacza, że producent deklaruje przydatność opakowania do recyklingu
  3. Znak-certyfikat nadawany przez COBRO świadczący o przydatności opakowania do recyklingu
  4. Znak wskazujący na przydatność do recyklingu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska
  5. Znak określający zawartość w opakowaniu surowca wtórnego