Sprzątanie wewnątrz i na zewnątrz

Utrzymywanie czystości w budynkach mieszkalnych, spółdzielczych, wspólnot mieszkaniowych i komunalnych.

  • sprzątanie posesji i jej otoczenia

  • sprzątanie chodników, dojść do objazdów, do posesji oraz placów zabaw
  • sprzątanie klatek schodowych

  • pielęgnacja i utrzymanie czystości terenów zielonych
  • koszenie traw, zgrabianie liści

  • usuwanie śniegu i lodu z chodników