Przedmiotem działalności naszej firmy jest:

wywóz nieczystości stałych i płynnych od podmiotów gospodarczych i prywatnych właścicieli posesji

organizacja selektywnej zbiórki odpadów – recykling

pielęgnacja terenów zielonych

zimowe i letnie oczyszczanie ręczne i mechaniczne ulic, placów oraz przystanków

drobne naprawy dróg, placów, powierzchni utwardzonych

likwidacja dzikich wysypisk

usługi transportowo – sprzętowe.