Wywóz nieczystości stałych

ZOM świadczy usługi w zakresie wywozu (odbioru):

  • odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych)

  • odpadów zbieranych selektywnie
  1. papier
  2. plastik
  3. tworzywa sztuczne
  4. szkło
  5. metale
  • odpadów wielkogabarytowych

  • odpadów betonu, gruzu, cegły, materiałów ceramicznych